HP DesignJet


พล็อตเตอร์ ทางเทคนิค HP DesignJet
ออกแบบมาเพื่อมืออาชีพด้านงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง เพื่อพล็อตแผนที่และภาพวาดลายเส้นทางเทคนิคของ CAD

 สำหรับมืออาชีพด้านงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การก่อนสร้าง และ GIS
กลุ่มผลิตภัณฑ์พล็อตเตอร์ของ HP ได้รับการออกแบบมาเพื่อมืออาชีพด้านงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การก่อสร้าง GIS และ MCAD ที่ต้องการพิมพ์ภาพวาดลายเส้นทางเทคนิค แปลน แผนที่ ออร์โธโฟโต (Orthophotos) และงานเรนเดอร์โดยให้มีคุณภาพของลายเส้นที่แม่นยำและข้อความที่คมชัด


ความเรียบง่าย​ : เพื่อให้มืออาชีพด้านงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม หรือการก่อสร้างสามารถปรับใช้ให้เข้ากับขั้นตอนการทำงานแบบไฮบริด จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ใช่เท่านั้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ HP DesignJet มีโซลูชันที่ทำให้พล็อตงานได้อย่างราบรื่นและง่ายดาย

ระบบความปลอดภัย : แค่ไฟร์วอลล์เพียงอย่างเดียวไม่อาจป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ได้ เครื่องพิมพ์หน้ากว้างที่ปลอดภัยที่สุดในโลก¹ เป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องอุปกรณ์ ข้อมูล และเอกสารของคุณ

ความยั่งยืน : HP กำลังเดินหน้าสู่หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยจัดทำโครงสร้างริเริ่มที่สำคัญ เช่น โปรแกรมรีไซเคิลขยะพลาสติกในทะเล ซึ่งเปลี่ยนขวดพลาสติกให้มาเป็นส่วนประกอบในเครื่องพิมพ์ใหม่ และโปรแกรม HP Planet Partners ซึ่งจัดให้มีการรีไซเคิลตลับหมึกพิมพ์และตลับผงหมึกฟรี²แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 143,708